Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen

- Första Hjälpen L-ABC - Vuxen HLR, Hjärtochlungräddning >>
- Första Hjälpen L-ABC
- HLR - Vuxen HLR - Hjärtlungräddning >>
- D-HLR HLR med hjärtstartare/defibrillator >>
- Barnolycksfall Barn HLR för barnomsorgen, föräldragrupper osv >>
- Barn & Ungdomsolycksfall HLR för skolor >>


Första Hjälpen L-ABC

Denna utbildning i Akut omhändertagande riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, föreningar, organisationer m.fl.

Kursen kan ske separat ca 1½-2 timmar eller i kombination med Första Hjälpen L-ABC & Vuxen HLR max 3 timmar, läs mer >>

Enligt Arbetarskyddsstyrelsen & Arbetsmiljöverkets regler (AFS 1999:7) måste en arbetsplats säkerställa behovet av Första Hjälpen LABC dvs insatser och beredskap vid olycksfall & akut sjukdom.

På lämpliga ställen ska det tex finnas anslag med uppgift om:
 • var utrustning för Första Hjälpen L-ABC finns
 • vilka personer som kan ge Första Hjälpen LABC
 • tel.nr till utryckningsfordon & taxi
 • adress och färdbeskrivning till arbetsplatsen


Första Hjälpen L-abc står för Lägesbedömning, Andning, Blödning och Chock och innebär att organisera, handla och larma på en olycksplats och att använda sina färdigheter i livsuppehållande åtgärder såsom kontroll av medvetande, andning, skapa fria luftvägar, ta hand om och placera en medvetslös i stabilt sidoläge och mun-till-mun andning vid andningsstopp.

Några exempel på avsnitt i kursen Första Hjälpen LABC (andning,blödning,chock). Innehåll anpassas efter varje arbetsplats och ev. önskemål sker i samråd och i mån av tid som är tillgänglig.
Förutom Labc delen och dess livsuppehållande åtgärder vid bl.a. medvetslöshet, andningsstopp och chocktillstånd ingår förstahjälpen insatser vid olika riskavsnitt som t.ex.
 • akut sjukdom / hastigt insjuknande bl.a. astma, allergiska reaktioner, diabetes, epilepsi/kramper, hjärtinfarkt, stroke osv
 • blödningar, sårskador
 • brännskador
 • fallskador samt nack-, rygg- och klämskador
 • ögonskador
 • förbandsteknik & förstahjälpen utrustning
 • valfritt anpassat avsnitt
För mer information om våra utbildningar:

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige   Telefon: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)   E-post: info@forstahjalpen.se