Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning
  i Sverige - Kurser och erfarenhet sedan 1993


   - Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen

Kontakta Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige

Obs! Vår organisation administreras av bemannade kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Områden där vi har flest HLR instruktörer och Första Hjälpen lärare och där vi kan utföra kurser mer regelbundet är Stockholm, Västra Götaland och Skåne Län.Adress:   Lantgårdsvägen 68, 192 74 Sollentuna
Telefon:
- Huvudkontor:   08-626 67 00
- Regionkontor Öst/Norr:   08-626 67 00
- Regionkontor Väst/Mitt:   031-24 42 00
- Regionkontor Syd:   040-13 59 00
Mobil:

070-5266700

E-Post:info@forstahjalpen.se

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige Lantgårdsv. 68,  192 74 Sollentuna, mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se