Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning
  i Sverige - Kurser och erfarenhet sedan 1993


   - Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen

Länkar till några organisationer som anser Första Hjälpen, HLR och Barnolycksfall vara viktigt

De länkar vi valt att presentera har alla gemensamt att de är informationskanaler för en god förstahjälpen och Hlr beredskap att förhindra olycksfall och hur man på bästa sätt kan hantera skador vid en akut situation.

Om ditt företag, skola, förskola eller aktör inom offentlig verksamhet önskar att vi länkar till er hemsida, kontakta oss för en vidare diskussion.

I och med att vi är en av de få utbildningsorganisationer som på heltid arbetar med att erbjuda kurser och utbildning i bl.a Första Hjälpen, L-abc, Barnsäkerhet, Hjärtlungräddning, Hlr, Barnolycksfall och D-hlr med hjärtstartare är det viktigt att kunder, leverantörer och andra aktörer i samhället länkar till vår hemsida som en del av gemensamma ansträngningar för ökad trygghet, handlingsberedskap samt kunskap om Första Hjälpen & HLR på arbetsplatsen och för den enskilde individen.

Vi är tacksamma om ni meddelar oss om någon befintlig länk ej fungerar.


BARNSÄKERHET GER TRYGGHET

Några exempel på verksamheter där personalen fått utbildning i Första Hjälpen L-abc, Barnolycksfall & ungdomsolycksfall samt HLR för att kunna agera då en skada inträffar på barn & ungdomar.

Akademisk Omtanke
www.akademiskomtanke.se

Ett av västra Sveriges största barnpassningsföretag som med sina omtänksamma och erfarna barnpedagoger bidrar till en enklare och skönare vardag. Alla barnpedagoger genomgår utbildning i Barnolycksfall, Första hjälpen och HLR

Sverigekids
www.sverigekids.se

Företag som finns på flera platser i Sverige bl.a Stockholm, Örebro, Linköping, Norrköping, Västerås samt Skåne. Förutom barnpassning har de även läxläsning, studieteknik och andra tjänster som städning, fönsterputs och snöskottning. Personalen utbildar sig forlöpande i barnolycksfall, hlr & Första Hjälpen


FÖRSTA HJÄLPEN PÅ ARBETSPLATSEN

Några exempel på verksamheter där personalen fått utbildning i Första Hjälpen Labc & HLR för att försöka uppnå maximal trygghet bland anställda, besökare, kunder och leverantörer

Yrkeshögskolan för Hudvård & Spa
www.yhhs.se

Erbjuder en internationell hudterapeut utbildning, vilket ger en möjlighet att arbeta både i Sverige och utomlands, som anställd eller med egen salong i en säker arbetsmiljö baserad på Första Hjälpen & Hlr på arbetsplatsen. Hudterapeut utbildningen uppfyller krav på medlemskap i både svenska och internationella branschorganisationer. Yrkeshögskolan ser till att deras studenter får utbildning i Första Hjälpen Labc och Hjärtlungräddning HLR för att kunna förebygga olyckor och omhänderta kunder och besökare som råkar ut för en skada


FÖRSTA HJÄLPEN & HLR INFORMATION

Akla
www.akla.se
Första Hjälpen produkter

Apoteket
www.apoteket.se
Vård & omsorg

Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm
www.karolinska.se/
Sjukhus för barn & ungdomar

Barn & ungdomssjukhuset i Skåne
www.skane.se
Sjukhus för barn & ungdomar

Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg
www.sahlgrenska.se
Sjukhus för barn & ungdomar

Elsäkerhetsverket
www.elsakerhetsverket.se
Arbetar förebyggande mot elskador

Giftinformationscentralen
www.giftinformation.se
Rådgivning vid förgiftningar

Fass
www.fass.se
Läkemedelsinformation

HLR.se
www.hlr.se
Riktlinjer och kvalitetskrav för Hjärtlungräddning Hlr och D-hlr r


Idrottsskador
www.forstahjalpen112.se
Organisation som erbjuder utbildning i att lägga förband, stukningar, sårskador i kombination med hlr dvs olika första hjälpen åtgärder vid idrottsskador.


Konsumentverket
www.konsumentverket.se
Information om barnsäkerhetsprodukter

SOS Alarm
www.sosalarm.se
Hjälper människor i nöd tex via 112 och 113 13


Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige Lantgårdsv. 68,  192 74 Sollentuna, mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se