Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen

- Första Hjälpen L-ABC - Vuxen HLR, Hjärtochlungräddning
- Första Hjälpen L-ABC >>
- HLR - Vuxen HLR - Hjärtlungräddning >>
- D-HLR HLR med hjärtstartare/defibrillator >>
- Barnolycksfall Barn HLR för barnomsorgen, föräldragrupper osv >>
- Barn & Ungdomsolycksfall HLR för skolor >>


Första Hjälpen L-ABC & Vuxen HLR

Denna utbildning i Akut omhändertagande riktar sig i första hand till personal på ett företag, inom offentlig verksamhet, äldreomsorg, myndigheter, föreningar, organisationer m.fl.

I den här utbildningen lär vi ut hur man ger första hjälpen L-abc & HLR då någon råkat ut för en olycka eller blivit akut sjuk. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap, handlingsberedskap och trygghet och följer Arbetsmiljöverkets krav och rekommendationer i AFS 1999:7 Första hjälpen.

Utbildningen i Första Hjälpen L-abc & HLR, Hjärtlungräddning tar max 3 timmar, kortare tid om ni vill och innehåller teori med praktiska övningar på riktiga träningsdockor, lägga förband osv. Det är även möjligt vid önskemål att lägga in en förevisning av hjärtstartare.


Varje deltagare får en affisch/handlingsplan, plånbokskort, intyg osv. Kursledarna som utför Första Hjälpen & HLR utbildningen är certifierade HLR instruktörer och Första Hjälpen lärare med erfarenhet från akutsjukvård, räddningstjänst, ambulans osv.

Några exempel på avsnitt i kursen Första Hjälpen LABC (andning,blödning,chock) & HLR, Hjärtlungräddning. Innehåll anpassas efter varje arbetsplats och ev. önskemål sker i samråd och i mån av tid som är tillgänglig.
 • Akut omhändertagande
 • Kontroll av medvetande och andning
 • Heimlich manöver, åtgärder vid andningsstopp
 • Mun till mun andning
 • Stabilt sidoläge
 • Akuta sjukdomar ex.astma, allergiska reaktioner, diabetes, epilepsi/kramper, hjärtinfarkt, stroke osv
 • Blödningar, sår, klämskador
 • Brännskador
 • Cirkulationssvikt
 • Elskador
 • Fallolyckor, nack, ryggskador
 • Förbandsteknik
 • Hjärtstopp
 • Luftvägsstopp
 • Ögonskador
 • Förevisning av hjärtstartare
För mer information om våra utbildningar:

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige   Telefon: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)   E-post: info@forstahjalpen.se