Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige
- Kurser och erfarenhet sedan 1993

Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen

- Första Hjälpen L-ABC - Vuxen HLR, Hjärtochlungräddning >>
- Första Hjälpen L-ABC >>
- HLR - Vuxen HLR - Hjärtlungräddning >>
- D-HLR HLR med hjärtstartare/defibrillator >>
- Barnolycksfall Barn HLR för barnomsorgen, föräldragrupper osv
- Barn & Ungdomsolycksfall HLR för skolor


Barnolycksfall / Ungdomsolycksfall, Barnsäkerhet & Barn-HLR

Barnolycksfall och Barn-HLR är en utbildning i akut omhändertagande och akutsjukvård dvs Barnsäkerhet som riktar sig till alla som har barn omkring sig tex en personalgrupp inom skola, förskola eller övrig barnomsorg, barnvakter, föräldrar, mor-farföräldrar.

Barnsäkerhet & Första Hjälpen är kunskaper i hur man förhindrar och omhändertar akuta skador i olika åldersgrupper. För förskolan har vi valt att kalla det Barnolycksfall eller Barnsäkerhet. För skolan kallar vi det Barnolycksfall & Ungdomsolycksfall eftersom det även berör äldre barn och ungdomar.

I den här utbildningen i barnolycksfall, akut omhändertagande, livräddande första hjälpen, barnsäkerhet och hlr för barn lär vi deltagarna att utföra livsuppehållande åtgärder då barn tex drabbats av plötsligt andningsstopp eller råkar ut för en olycka. Barnolycksfall och Första Hjälpen innefattar alla skador och risker som våra barn och ungdomar utsätts för under dagen på förskolan, skolan och under aktiviteter i och utanför hemmet.

Kursen i barnolycksfall innehåller L-ABC (andning, blödning, chock) och Hjärtlungräddning HLR. Vi tar även upp övriga avsnitt i barnolycksfall och första hjälpen beroende på utbildningstiden som att sätta i halsen, allergier, brännskador, diabetes drunkning, epilepsi, fallolyckor, förgiftningar, hjärnskakning, klämskador, kramper, krupp, sårskador osv. Utbildningen i Första Hjälpen & Barnsäkerhet kan anpassas efter deltagarnas önskemål och de risker man har på hemmaplan.

Barnolycksfall / Ungdomsolycksfall & Barn HLR är en utbildning i barnsäkerhet som tar max 3 timmar, kortare tid om ni vill och innehåller teori med praktiska övningar på riktiga barndockor i åldrarna baby, förskole och skolbarn.

barnsäkerhet_bild    barnolycksfall    barnsäkerhet_bild

Varje deltagare får en affisch/handlingsplan med barns risker, plånbokskort med bilder, intyg osv. Kursledarna som utför utbildning i Barnolycksfall / ungdomsolycksfall & Barn HLR är certifierade HLR instruktörer och Första Hjälpen lärare med inriktning på barnsäkerhet och vissa med erfarenhet som tex barnsjuksköterskor, från akutsjukvård, från ambulans, från räddningstjänsten osv. Speciellt i denna utbildning i Barnolycksfall, Första Hjälpen och HLR krävs det att instruktören har kunskaper och erfarenhet av barns & ungdomars risker och sjukdomar.

Några exempel på avsnitt i kursen Barnolycksfall / Ungdomsolycksfall, Barnsäkerhet & Barn-HLR. Innehåll anpassas efter de risker man har och ev. önskemål sker i samråd och i mån av tid som är tillgänglig.
 • Barn HLR vid tex medvetslöshet, slutar andas eller sätter i halsen
 • Allergiska reaktioner
 • Benbrott
 • Blödningar
 • Brännskador
 • Djurbett
 • Drunkning
 • Fallskador
 • Förgiftningar
 • Fallolyckor, hjärnskakning
 • Förband
 • Hastigt insjuknande tex kramper, krupp, epilepsi, diabetes osv
 • Klämskador
 • Kvävning
 • Kylskador
 • Ormbett
 • Skallskador
 • Stukningar
 • Sårskador
 • Tandskador
 • Ögonskador
För mer information om våra utbildningar:

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige   Telefon: 070-526 67 00 (alternativt 0764-222 700)   E-post: info@forstahjalpen.se