Första_Hjälpen_logo
Startsidan

Varför ska ni välja oss?

Våra HLR instruktörer

Vilka har vi utbildat
i Första Hjälpen & Hlr


Våra utbildningar

Utbilda själv din
personal i HLR


Diplom, affisch & film/dvd

Länkar

Kontakta oss
För bl.a. företag, offentlig
verksamhet & förskolor.
Lyssna gärna med oss, info@forstahjalpen.se
Utbildning i HLR & Hjärt-
startare för företag,
kommuner & stadsdelar.
Kontakta oss för priser, info@forstahjalpen.seBarnolycksfall L-abc &
HLR för föräldrar m.fl
:
För att boka datum i HLR,
Första Hjälpen, Barnsäkerhet
för föräldrar, barnvakter, släkt
och vänner klicka här >> För mer info,
erbjudanden och återbuds-
platser, Gilla vår Face-
booksida, klicka här
>>KLICKA FÖR ATT SE
TIDIGARE NYHETER >>

  Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning
  i Sverige - Kurser och erfarenhet sedan 1993


   - Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning ser till att företag, offentlig verksamhet och enskilda personer får sjukvårdsutbildning i Första Hjälpen L-abc, D-hlr med hjärtstartare & Hjärt-lung-räddning HLR. Skola, barnomsorg och föräldrar erbjuds kurser i HLR & Förstahjälpen L-abc samt Barnsäkerhet.

HLR är förkortning för Hjärtlungräddning och L-abc i Första Hjälpen är förkortning för Lägesbedömning, Andning, Blödning, Chock. Som tillägg till olika första hjälpen & hlr kurser finns en påbyggnadsutbildning i D-HLR - HLR med hjärtstartare som tar ca 1½ - 3 timmar beroende på antal deltagare och innehåller teori med praktiska övningar.


Första Hjälpen L-ABC Barnsäkerhet Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall D-HLR

Barnsäkerhet och Första Hjälpen Utbildning är ett nätverk av sjukvårdspersonal och Hlr instruktörer på olika platser i Sverige som sedan 1993 arbetar med kurser och utbildningar i Första Hjälpen, LABC, Hjärtlungräddning, Hlr, Barnolycksfall, Barnsäkerhet, Krishantering, D-hlr med hjärtstartare samt med Förbandsmaterial & Första Hjälpen utrustning. Första Hjälpen & HLR varvas med praktik, teori och film.

Första hjälpen  Vi hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten hos den enskilde individen och på arbetsplatsen främst i Stockholm, Skåne och Västra Götalands Län. Vårt utbildningsprogram följer Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter om Akut omhändertagande såsom Förstahjälpen, Livräddning, Barnolycksfall, Första Hjälpen L-abc, Hjärt- och lungräddning, Hjärtstartare, Barnsäkerhet, HLR som omfattas av Arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen säger att det på arbetsplatser skall finnas beredskap och rutiner för Hlr, Barnolycksfall, Hjärtstartare, Barnsäkerhet och Första Hjälpen utbildning med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det skall finnas tillräckligt antal personer som kan ge Första Hjälpen & HLR på arbetsstället.


Prisgaranti för kurser i Förstahjälpen L-abc, Barnsäkerhet, Hjärtstartare, Hjärt och Lungräddning HLR, Barnolycksfall

Saknar du information på hemsidan eller har frågor kring Första Hjälpen, Hlr, Hjärt och Lungräddning, Barnolycksfall, Barnsäkerhet eller Hjärtstartare, tveka inte att kontakta oss:


Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige - Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall Krisstöd, Krishantering, D-HLR, sjukvårdsutbildning, Hjärtlungräddning, förstahjälpen

Välkommen att boka
dig till våra kurser
:

Grupputbildning för
företag, skola,
förskola etc >>


Barnsäkerhet för
föräldrar, barn-
vakter etc >>


Första Hjälpen, HLR
& Hjärtstartare
för enskilda >>Företagspresentation om oss och våra HLR & Första Hjälpen kurser
Företagspresentation
om oss och våra HLR &
Första Hjälpen kurser
>>
Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige - Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall Krisstöd, Krishantering, D-HLR, sjukvårdsutbildning, Hjärtlungräddning, förstahjälpen
Klicka på bilden för att
se Första Hjälpen filmen
Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige - Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall Krisstöd, Krishantering, D-HLR, sjukvårdsutbildning, Hjärtlungräddning, förstahjälpen
Nu turnerar vi runt i
Sverige och marknads-
för våra kurser i
HLR & Första Hjälpen

för arbetsplatser
Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige - Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall Krisstöd, Krishantering, D-HLR, sjukvårdsutbildning, Hjärtlungräddning, förstahjälpen
Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige Lantgårdsv. 68,  192 74 Sollentuna, mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se