Första_Hjälpen_logo
Startsidan

Varför ska ni välja oss?

Våra HLR instruktörer

Vilka har vi utbildat
i Första Hjälpen & Hlr


Våra utbildningar

Utbilda själv din
personal i HLR


Diplom, affisch & film/dvd

Hjärtstartare &
Första Hjälpen Produkter


Länkar

Kontakta oss
För bl.a. företag &
förskolor. Lyssna
gärna med oss.
HLR & Hjärtstartare
för företag
Kontakta oss för kampanj-
priser, info@forstahjalpen.seBarnolycksfall L-abc &
HLR för föräldrar m.fl
:
För att boka datum i HLR,
Första Hjälpen, Barnsäkerhet
för föräldrar, barnvakter, släkt
och vänner klicka här >> För mer info,
erbjudanden och återbuds-
platser, Gilla vår Face-
booksida, klicka här
>>KLICKA FÖR ATT SE
TIDIGARE NYHETER >>

  Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning
  i Sverige - Kurser och erfarenhet sedan 1993


   - Hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten på arbetsplatsen

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning ser till att företag, offentlig verksamhet och enskilda personer får sjukvårdsutbildning i Första Hjälpen L-abc, D-hlr med hjärtstartare & Hjärt-lung-räddning HLR. Skola, barnomsorg och föräldrar erbjuds kurser i HLR & Förstahjälpen L-abc samt Barnsäkerhet.
HLR är förkortning för Hjärtlungräddning och L-abc i Första Hjälpen är förkortning för Lägesbedömning, Andning, Blödning, Chock. Som tillägg till olika första hjälpen & hlr kurser finns en påbyggnadsutbildning i D-HLR - HLR med hjärtstartare som tar ca 1½ - 3 timmar beroende på antal deltagare och innehåller teori med praktiska övningar.
Första Hjälpen L-ABC Barnsäkerhet Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall D-HLR
Barnsäkerhet och Första Hjälpen Utbildning är ett nätverk av sjukvårdspersonal och Hlr instruktörer på olika platser i Sverige som sedan 1993 arbetar med kurser och utbildningar i Första Hjälpen, LABC, Hjärtlungräddning, Hlr, Barnolycksfall, Barnsäkerhet, Krishantering, D-hlr med hjärtstartare samt med Förbandsmaterial & Första Hjälpen utrustning. Första Hjälpen & HLR varvas med praktik, teori och film.

Första hjälpen  Vi hjälper till att öka kunskapen, handlingsberedskapen och tryggheten hos den enskilde individen och på arbetsplatsen främst i Stockholm, Skåne och Västra Götalands Län. Vårt utbildningsprogram följer Arbetsmiljöverket och dess föreskrifter om Akut omhändertagande såsom Förstahjälpen, Livräddning, Barnolycksfall, Första Hjälpen L-abc, Hjärt- och lungräddning, Hjärtstartare, Barnsäkerhet, HLR som omfattas av Arbetsmiljölagen.

Dessutom är vi medlemmar i flera branschförbund för Hlr, Barnolycksfall, Hjärtstartare, Barnsäkerhet och Första Hjälpen utbildning och följer aktuella riktlinjer och kvalitetskrav för vår verksamhet.


Prisgaranti för kurser i Förstahjälpen L-abc, Barnsäkerhet, Hjärtstartare, Hjärt och Lungräddning HLR, Barnolycksfall

Saknar du information på hemsidan eller har frågor kring Första Hjälpen, Hlr, Hjärt och Lungräddning, Barnolycksfall, Barnsäkerhet eller Hjärtstartare, tveka inte att kontakta oss:


Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige - Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall Krisstöd, Krishantering, D-HLR, sjukvårdsutbildning, Hjärtlungräddning, förstahjälpen

Välkommen att boka
dig till våra kurser
:

Grupputbildning för
företag, skola,
förskola etc >>


Barnsäkerhet för
föräldrar, barn-
vakter etc >>


Första Hjälpen, HLR
& Hjärtstartare
för enskilda >>Företagspresentation om oss och våra HLR & Första Hjälpen kurser
Företagspresentation
om oss och våra HLR &
Första Hjälpen kurser
>>
Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige - Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall Krisstöd, Krishantering, D-HLR, sjukvårdsutbildning, Hjärtlungräddning, förstahjälpen
Klicka på bilden för att
se Första Hjälpen filmen
Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige - Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall Krisstöd, Krishantering, D-HLR, sjukvårdsutbildning, Hjärtlungräddning, förstahjälpen
Nu turnerar vi runt i
Sverige och marknads-
för våra kurser i
HLR & Första Hjälpen

för arbetsplatser
Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige - Hjärtlungräddning HLR Barnolycksfall Krisstöd, Krishantering, D-HLR, sjukvårdsutbildning, Hjärtlungräddning, förstahjälpen
Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utb. i Sverige Lantgårdsv. 68,  192 74 Sollentuna, mobil: 070-5266700
Tfn Region Öst/Norr: 08-626 67 00, Region Väst/Mitt: 031-24 42 00, Region Syd: 040-13 59 00, E-post: info@forstahjalpen.se